https://muaxegiatot.com/thu-mua-xe-oto-cu

Trước đây Toyota Camry 2.5Q rất ngại nếu bị đem ra so sánh với Mercedes C200 bởi có sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp. Tuy nhiên, Toyota đã rút ngắn khoảng cách tối đa bằng cách cho ra mắt Camry 2.5Q.