Porsche Macan 2023 được giới thiệu tại Việt Nam với những nâng cấp giá trị. Đồng thời Macan mới cũng có sự thay đổi ở các phiên bản.