Có một sự thật luôn hiển nhiên tồn tại đó chính là những mẫu xe chạy bằng động cơ nhiên liệu sẽ gây ô nhiễm cho môi trường. Có chăng là chúng tạo ra ít hay nhiều khí thải hay không mà thôi. Do đó, dưới góc nhìn và thái độ tư duy của những con người hiện đại cùng nỗ lực không phát thải của hệ thống truyền động điện, hãng xe MINI đã cho ra đời mẫu xe điện của mình là MINI Electric Car.