Mitsubishi AMC là đại lý chính hãng ủy quyền của Mitsubishi Việt Nam sở hữu cho mình 2 showroom. Trong đó đại lý 2S Mitsubishi AMC Nam Sài Gòn thuộc chi nhánh thứ hai của Mitsubishi quận 7, bên cạnh đại lý 3S Mitsubishi AMC Nam Sài Gòn và là công ty con của Công ty cổ phần và đầu tư thương mại AMC. Đây là đại lý đạt chuẩn 2S với chuẩn nhận diện thương hiệu mới. 

Liên hệ bán hàng : 0906.747.000

b

Đại lý 2S Mitsubishi AMC Nam Sài Gòn – Diện mạo thương hiệu mới

Vị trí

1 2 e1626700881408