Honda HRV 2022 thế hệ thứ 2 vừa ra mắt Việt Nam với sự thay đổi toàn diện và sẽ là đối thủ khó “nhằn” của Toyota Corolla Cross.